172. Sallent de Xàtiva

Dades administratives:

Partit judicial: Alzira (inf.: Énguera).

Comarca: la Ribera Alta.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València (inf.: districte d’Alberic).

Patrons: la Puríssima (8 de desembre) i el Crist (l’últim diumenge d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sallent, la Càbila; sallentins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (València).

Immigració: sí (Sevilla).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Xàtiva.

Fires: no; Xàtiva.

Proveïment d’aliments: València, Xàtiva, la Llosa de Ranes.

Proveïment de mobles: València, Xàtiva, la Llosa de Ranes.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (23-26 d’agost de 1974).

Investigadors: E. Amat (1: 1-2452); M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Joaquim Llàcer i Benet: natural de la població, 65 anys, pagès, analfabet.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Torrella de la Costera (la Costera).

Estades fora: sí (2 anys); servei militar: sí, a Xàtiva.

2. Càndid Bono i Barber: natural de la població, 72 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Sumacàrcer (la Ribera Alta).

Estades fora: no.

 

Observacions:

En el discurs espontani els infinitius seguits de pronom perden habitualment la r final: [diveɾtˈise] ‘divertir-se’. Aquest fenomen es dóna poc en les respostes al qüestionari, potser a causa de la formalitat de l’enquesta.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader