167. Sollana

Dades administratives:

Partit judicial: Sueca.

Comarca: la Ribera Baixa (inf.: la Ribera Baixa del Xúquer).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Crist de la Pietat (10 d’agost) i Santa Maria Magdalena (22 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sollana; sollaners.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (València, Barcelona).

Immigració: sí (Conca, Terol).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; Xàtiva.

Proveïment d’aliments: València.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (18-22 d’agost de 1967).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Rafel (1-235), N. Domènech (236-2452).

Informador:

1. Josep Alejos i Garcia: natural de la població, 78 anys, pagès, analfabet.

Pare de Paiporta (l’Horta), mare de Carlet (la Ribera Alta), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica.

 

Observacions:

La palatal africada en mots com metge, que en general es realitza sorda, es percep ocasionalment sonoritzada; només en el mot fetge la realització és plenament sonora.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader