148. Sant Mateu del Maestrat

Dades administratives:

Partit judicial: Vinaròs (inf.: ↓ Sant Mateu del Maestrat).

Comarca: el Baix Maestrat (inf.: Alt Maestrat).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Mateu (21 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Mateu; de Sant Mateu.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Barcelona, Castelló de la Plana).

Immigració: sí (poblacions veïnes).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dissabtes).

Fires: no; la Jana; ↓ Morella.

Proveïment d’aliments: Sant Mateu del Maestrat.

Proveïment de mobles: Sant Mateu del Maestrat.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-6 d’agost de 1970).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (2043-2452).

Informadors:

1. Antoni Tena i Puig: natural de la població, 66 anys, ramader, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Melilla (2 anys).

2. Josep Simó i Querol: natural de la població, 63 anys, pagès i guarda rural, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Mateu Querol i Querol: natural de la població, 66 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Valladolid (2 anys).

 

Observacions:

La vocal a àtona final del femení es realitza com a [a] avançada i en alguns mots com a [a]; algunes altres ocurrències de a àtona també presenten la realització [a] avançada.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader