142. Sorita

Dades administratives:

Partit judicial: Vinaròs (inf.: Morella).

Comarca: els Ports (inf.: Maestrat).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: els Sants Patrons (Sants Abdon i Senén).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sorita; soritans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Morella (els diumenges).

Fires: no; Aiguaviva, Mont-roig, Cedrilles, Cantavella.

Proveïment d’aliments: Morella.

Proveïment de mobles: Morella.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-14 d’agost de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Domingo Montserrat i Ferrer: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Castellfort (els Ports), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Saragossa (1 any) i a l’Àfrica (2 anys).

2. Baptista Montserrat i Ferrer: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Castellfort (els Ports), mare natural de la població, cònjuge de la Sorollera (el Matarranya).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (3 anys).

3. Joan Guarch i Miralles: natural de la població, 44 anys, algutzir, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Terrassa (1 any).

4. Joan Ramon Barberan i Jordan: natural de la població, 63 anys, tractant en cavalls, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader