115. Saidí

Dades administratives:

Partit judicial: Fraga.

Comarca: el Baix Cinca.

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Antoni (17 de gener), Sant Joan (24 de juny) i Verge d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Saidí; saidinesos.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí.

Mercat: no; ↓ sí; Fraga, Lleida, Alcarràs.

Fires: no; ↓ sí (4 de maig: equí, porcí, boví); Fraga, Alcarràs, Lleida, Alcolea.

Proveïment d’aliments: Fraga, Barbastre.

Proveïment de mobles: Fraga, Barbastre.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-8 d’agost de 1974).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Auxiliar: R. M. Piqué (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Manuel Picasso i Ribas: natural de la població, 88 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Joaquima Printos i Dueso: natural de la població, 88 anys, mainadera, analfabeta.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Josep Ibars i Ibars: natural de la població, 50 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Alcarràs (el Segrià).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader