109. Sanaüja

Dades administratives:

Partit judicial: Solsona.

Comarca: la Segarra.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Mare de Déu de Setembre (8 de setembre) i Santa Rita (22 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sanaüja; sanaüjans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els diumenges); ↓ sí (els diumenges i els dijous); Torà, Sant Climent, Guissona, Ponts.

Fires: no; Organyà, Solsona, Salàs, el Bancal.

Proveïment d’aliments: Manresa, Tàrrega, Lleida.

Proveïment de mobles: Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (7-10 de juliol de 1970).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Antoni Jounou: natural de la població, 79 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge de Castellar de la Ribera (el Solsonès), mare de Pinell (el Solsonès).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Ermengol Aubets i Colomés: natural de Castellar de la Ribera (fins a 17 anys), 77 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Castellar de la Ribera (el Solsonès), mare d’Oliana (l’Alt Urgell), cònjuge de Ponts (la Noguera).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona.

3. Joan Cuscullola i Badia: natural de la població, 77 anys, pastor, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Torà de Riubregós (la Segarra).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona.

4. Dolors Alsedà i Cinca: natural de la població, 76 anys, carnissera, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Selvanera (la Segarra).

Estades fora: sí, a Barcelona (6 anys).

 

Observacions:

1. La vocal a àtona final es realitza com a vocal central [a] amb tendència a [ə]. Els parlants de la localitat tenen consciència de parlar amb la [a] —que, segons els informadors, es percep més clara—, a diferència de poblacions veïnes que, com Biosca, parlen amb la [ε].

2. L’informador 4 presenta alternança en la flexió de les formes de subjuntiu, probablement pel fet que va viure sis anys a Barcelona.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader