103. Sant Llorenç de Morunys

Dades administratives:

Partit judicial: Solsona.

Comarca: el Solsonès (inf.: Cardener).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Sant Llorenç (10 d’agost) i Mare de Déu dels Colls (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Llorenç, Sant Llorenç dels piteus; piteus.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (poblacions veïnes i alguns castellans).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els diumenges); Solsona, Berga.

Fires: sí (últim diumenge de maig i primer diumenge d’octubre); Berga, Solsona.

Proveïment d’aliments: Berga, Manresa.

Proveïment de mobles: Berga, Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (29-31 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1-473, 568-1537, 1549-2452 i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-473, 568-1537, 1549-2452), J. Rafel (1-235).

Informadors:

1. Ramon Ferrer i Castella: natural de la població, 76 anys, jardiner, pagès, algutzir, rellotger i músic, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Berga (el Berguedà), mare de la Coma (el Solsonès), cònjuge de Múrcia (Múrcia).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Vitòria (2 mesos).

2. Esteve Canals i Ribera: natural de Canalda, 72 anys, pagès, carboner i pastor, analfabet.

Pare de Sisquer (el Solsonès), mare d’Odèn (el Solsonès), cònjuge de la Coma (el Solsonès).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (2 mesos).

3. Pere Sala i Pujol: natural de la població, 32 anys, serrador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Manresa (1 any).

 

Observacions:

Durant l’enquesta era present un informador de la Coma —a 20 quilòmetres de Sant Llorenç—, caracteritzat per pronunciar com a vocal lleugerament més oberta que [ɔ] les vocals a i e àtones finals. Segons els informadors, a Odèn pronuncien com a [i] les e finals.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader