1. Salses

Dades administratives:

Cantó: Ribesaltes.

Comarca: el Rosselló.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: PerpinyàElna.

Patró: Sant Esteve (3 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Salses; salseirons.

Nom del parlar: català, rossellonès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (València).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Perpinyà.

Fires: sí (oví); Perpinyà (per Sant Martí); ↓ Vinçà.

Proveïment d’aliments: Perpinyà.

Proveïment de mobles: Perpinyà, Ribesaltes.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-11 de juliol de 1971).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informador:

1. Pere Carrière: natural de la població, 68 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.