146. Rossell

Dades administratives:

Partit judicial: Vinaròs.

Comarca: el Baix Maestrat.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Rossell; rossellans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, València).

Immigració: sí (poblacions veïnes).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dissabtes).

Fires: no; ↓ sí (per Sant Josep: equí); la Jana.

Proveïment d’aliments: la Sènia.

Proveïment de mobles: la Sènia.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24-29 de juliol de 1970).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Vicent Querol i Caballé: natural de la població, 88 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Terrassa (7 anys).

2. Joaquim Cervelló i Benet: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Castelló de la Plana (1 mes).

3. Josep Pla i Querol: natural de la població, 52 anys, pagès i pastor, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de França.

Estades fora: sí, a la Ribera i a Sitges (2 anys); servei militar: sí, a Sant Sebastià.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per José E. Gargallo i Miquel Àngel Pradilla, any 1995; informadors: Vicent Pla, 72 anys, i Àngel Pradilla, 69 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader