73. Pollença

Dades administratives:

Partit judicial: Inca.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Mare de Déu dels Àngels (2 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Pollença; pollencins.

Nom del parlar: pollencí, mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Argentina, Cuba).

Immigració: sí (Península).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els diumenges); Inca, sa Pobla.

Fires: sí (11 i 12 d’octubre); Inca (el “dijous bo” després de la fira de Pollença).

Proveïment d’aliments: Pollença, Inca, sa Pobla.

Proveïment de mobles: Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-21 d’agost de 1965); 2 (17-19 de desembre de 1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-1851, 1952-2452; 2: 1852-1951).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-2452), L. Pons (1-306).

Informadors:

1. Miquel Maiol i Seguí: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a l’Argentina (4 anys); servei militar: sí, a Tetuan.

2. Miquel Vives i Castañer: natural de la població, 56 anys, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader