42. Palamós

Dades administratives:

Partit judicial: la Bisbal.

Comarca: el Baix Empordà.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Isidre (15 de maig) i Mare de Déu del Carme (16 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Palamós; palamosins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimarts); la Bisbal, Girona.

Fires: no; ↓ sí (porcí, boví); la Bisbal.

Proveïment d’aliments: la Bisbal, Girona.

Proveïment de mobles: la Bisbal, Girona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-22 de maig de 1976).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Raimon Pagès i Ribot: natural de la població, 54 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Jaume Romaní i Hilari: natural de la població, 59 anys, pescador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare de Barcelona (el Barcelonès), mare de l’Escala (l’Alt Empordà), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader