38. Prats de Lluçanès

Dades administratives:

Partit judicial: Vic (inf.: Berga).

Comarca: Osona (inf.: Lluçanès).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Prats de Lluçanès; pradencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (poblacions veïnes, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els diumenges); Vic.

Fires: sí (13 de desembre, per Santa Llúcia: boví, porcí, equí); l’Hostal del Vilar, Montmajor, Vic.

Proveïment d’aliments: Vic, Manresa.

Proveïment de mobles: Vic, Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-22 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Miquel Bigas i Soldevila: natural de la població, 76 anys, pagès i algutzir, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena.

2. Antoni Serra i Erra: natural de la població, 73 anys, pagès i pastor, analfabet.

Pare de Sant Martí de Merlès (el Berguedà), mare d’Alpens (Osona).

Estades fora: no.

3. Narcís Rovira i Coromines: natural de la població, 69 anys, barber, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Sant Feliu Sasserra (el Bages).

Estades fora: sí, a Barcelona (1 any); servei militar: sí, a Vitòria (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader