3. Perpinyà

Dades administratives:

Cantó: Perpinyà-Vila (inf.: Perpinyà).

Comarca: el Rosselló.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna.

Patró: Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Perpinyà; perpinyesos, perpinyanencs, vilarets.

Nom del parlar: rossellonès, català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, els joves (cap al nord de França).

Immigració: sí (poblacions veïnes, nord d’Àfrica).

Matrimonis: no.

Mercat: sí.

Fires: sí (per Sant Martí: 11 de novembre).

Proveïment d’aliments: Perpinyà.

Proveïment de mobles: Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-8 de juliol de 1971).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Lleó Condoret: natural de Baixàs (fins a 25 anys), 73 anys, pagès, instrucció secundària.

Pare i mare de Baixàs (el Rosselló), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Renat Figueres: natural de la població, 47 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Sant Esteve (el Rosselló), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Dionísia Ribes: natural de la població, 68 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Baixàs (el Rosselló).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. La realització [u] de la o procedent de o llarga o de u breu llatines (en mots com, per ex., porró) tendeix a ser més oberta que la realització [u] de la u procedent de u llarga llatina (per ex., tu).

2. La vocal neutra inicial àtona tendeix a [a] quan la pronunciació és emfàtica.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader