179. Pego

Dades administratives:

Partit judicial: Dénia (inf.: Pego).

Comarca: la Marina Alta.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patró: Ecce Homo (1 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Pego; pegolins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Alemanya).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dijous).

Fires: no; Cocentaina, Xàtiva.

Proveïment d’aliments: València, Alacant.

Proveïment de mobles: Pego.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (18-20 de juliol de 1969).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Ferran Civera i Serra: natural de la població, 63 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (3 anys); servei militar: sí.

2. Joaquim Sastre i Estela: natural de la població, 42 anys, pagès i municipal, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Ferran Andrés i Sastre: natural de la població, 62 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

 

Observacions:

1. El sentiment de la llengua és molt més fort que a Torremançanes i a Novelda, on de seguida recorren al castellà. A Pego hi ha làpides commemoratives i postals escrites en català.

2. La vocal a àtona final es realitza molt velaritzada.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader