165. Picassent

Dades administratives:

Partit judicial: Picassent (inf.: València, ↓ Torrent de l’Horta).

Comarca: l’Horta (inf.: Horta de València).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Cristòfol (10 de juliol) i Mare de Déu de Vallivana (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Picassent; picassenters.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (França).

Immigració: sí (Foia de Bunyol, els Serrans, Andalusia, Albacete).

Matrimonis: poc (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; ↓ Pamplona, Xàtiva, Vall d’Aran.

Proveïment d’aliments: València, Alfafar.

Proveïment de mobles: València, Alfafar.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (14-17 d’agost de 1967).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-1049, 1723-2452), J. Veny (1050-1722).

Informador:

1. Jaume Sória i Aguado: natural de la població, 64 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader