14. Prats de Molló

Dades administratives:

Cantó: Prats de Molló (inf.: Ceret).

Comarca: el Vallespir.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patrons: Santa Justa i Santa Rufina (22 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Prats de Molló; gent de Prats de Molló.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Ceret, Perpinyà, París).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; ↓ sí (el primer diumenge de juny).

Fires: no; ↓ sí; Vinçà, Vilafranca de Conflent, Prada, Perpinyà.

Proveïment d’aliments: Prats de Molló.

Proveïment de mobles: Perpinyà, Ceret, Amélie-les-Bains.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (29-30 de juny de 1976).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. J. Pujadas (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Joan Ribes: natural de la Presta (el Vallespir), 75 anys, hostaler i pagès, instrucció primària.

Pare de la Presta (el Vallespir), mare i cònjuge del Tec (el Vallespir).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Antoni Bourcet: natural de la població, 69 anys, pagès, analfabet.

Pare d’Espinavell (el Ripollès), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Josep Fondecave: natural de la població, 65 anys, pagès i manobre, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader