11. Prats de Balaguer

Dades administratives:

Municipi: Fontpedrosa.

Cantó: Montlluís.

Comarca: el Conflent (inf.: Baixa Cerdanya).

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patrons: Trinitat (28 de maig) i Sant Sebastià (ho celebren el 15 d’abril: festa dels cavalls i de les vaques).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Prats, Prats Balaguer; gent de Prats.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Perpinyà, nord de França).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Fontpedrosa).

Mercat: no; Prada.

Fires: no; Fontpedrosa (29 de setembre), Montlluís (11 d’octubre), Oleta.

Proveïment d’aliments: Fontpedrosa, també vénen proveïdors de Prada i de Perpinyà.

Proveïment de mobles: Prada, Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30 de juny i 1-2 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Josep Calvet: natural de la població, 70 anys, paleta.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Fontpedrera (el Conflent).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Enric Moné: natural de la població, 20 anys, estudiant, instrucció superior.

Pare natural de la població, mare de Sant Tomàs de Balaguer (el Conflent).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader