108. Peralta de la Sal

Dades administratives:

Municipi: Peralta de Calassanç (inf.: Peralta de la Sal).

Partit judicial: Montsó (inf.: Tamarit de Llitera).

Comarca: la Llitera.

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó, ↓ Lleida.

Patró: Sant Josep de Calassanç (25 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Peralta; de Peralta.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: poca, de temporada (Barcelona).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Binèfar.

Fires: no; ↓ sí (4 de gener: porcí, oví); Calassanç, Benavarri, Estopanyà.

Proveïment d’aliments: Montsó, Barbastre.

Proveïment de mobles: Montsó, Barbastre.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (8-9 d’agost de 1974).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Auxiliar: R. M. Piqué (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joaquim Marcos i Sagarrui: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Calassanç (la Llitera).

Estades fora: no.

2. Jaume Meler i Jimeno: natural de la població, 92 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader