101. Palau de Noguera

Dades administratives:

Municipi: Tremp.

Partit judicial: Tremp.

Comarca: el Pallars Jussà (inf.: Conca de Tremp).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Joan (29 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Palau de Noguera; palauers.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Tremp.

Fires: no; Tremp.

Proveïment d’aliments: Tremp.

Proveïment de mobles: Tremp.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-13 de setembre de 1975).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Josep Ollé i Claverol: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Vilamitjana (el Pallars Jussà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Bonaventura Armengol i Vidal: natural de la població, 85 anys, ferrer, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare de Pinyana (l’Alta Ribagorça), cònjuge d’Orcan (el Pallars Jussà).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader