88. Ordino

Dades administratives:

Comú: Ordino.

Parròquia: Ordino.

Estat: Andorra.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Corneli (primer diumenge de juliol, ↓ 16 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Ordino; ordinesos.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Espanya).

Immigració: sí (Espanya).

Matrimonis: sí (Espanya).

Mercat: no; la Seu d’Urgell.

Fires: no; ↓ sí; França.

Proveïment d’aliments: les Escaldes, Andorra, la Seu d’Urgell.

Proveïment de mobles: les Escaldes, Andorra, la Seu d’Urgell.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (20-22 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Mascaró (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Ventura Gaspar i Torres: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Norís (el Pallars Sobirà).

Estades fora: no.

2. Josep Aristot i Solana: natural de la població, 78 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare de la Maçana (Andorra), mare d’Arinsal (Andorra), cònjuge de Pal (Andorra).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Lídia Rabassa, any 1994.

2. La vocal a àtona final tendeix a velaritzada.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader