23. Oix

Dades administratives:

Municipi: Montagut de Fluvià (inf.: Montagut).

Partit judicial: Olot.

Comarca: la Garrotxa (inf.: Alta Garrotxa).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patró: Sant Llorenç (10 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Oix; oixencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Olot, Banyoles, la Baixa Garrotxa).

Immigració: sí, de temporada (estiuejants).

Matrimonis: sí (Baget).

Mercat: no; Olot (els dilluns), Girona (els dissabtes).

Fires: no; Olot (per Sant Lluc); ↓ Tortellà.

Proveïment d’aliments: Olot.

Proveïment de mobles: Olot.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22-24 de juliol de 1974).

Investigador: L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2195-2452 i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (2195-2452).

Informadors:

1. Jaume Coll i Vila: natural de la població, 72 anys, carboner i pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare de Lliurona (la Garrotxa), mare natural de la població.

Estades fora: sí, durant la Guerra Civil i la postguerra (7 anys).

2. Josep Cros i Sala: natural de la població, 56 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de Talaixà (la Garrotxa).

Estades fora: no; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

3. Andreu Solé i Pineda: natural de la població, 49 anys, pastor, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Baget (5 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader