186. Novelda

Dades administratives:

Partit judicial: Novelda.

Comarca: les Valls del Vinalopó.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola.

Patró: Santa Magdalena (22 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Novelda; novelders.

Nom del parlar: novelder, valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ França, Alemanya.

Immigració: sí (Albacete, Jumilla, Còrdova, Iecla).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (diari); ↓ (els dimecres, els diumenges).

Fires: no; Almoradí, Oriola, Múrcia.

Proveïment d’aliments: Novelda.

Proveïment de mobles: Novelda.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-14 de juliol de 1969).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2109-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2109-2452).

Informadors:

1. Lluís Torregrosa i Vidal: natural de la població, 62 anys, pagès i carreter, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Antoni Beltrà i Garcia: natural de la població, 55 anys, jardiner, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Palma de Mallorca.

Estades fora: no; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader