78. Montuïri

Dades administratives:

Partit judicial: Manacor.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Sant Bartomeu (24 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Montuïri; montuïrers.

Nom del parlar: mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ Buenos Aires, França.

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dilluns; ↓ els dimarts).

Fires: no; ↓ sí (8 de setembre); Sineu (pel maig), Llucmajor (per Sant Miquel).

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca.

Proveïment de mobles: Palma de Mallorca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2, 5, 10 i 12-13 d’agost de 1965).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Rafel Mayol i Felaní: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Felanitx (Mallorca).

Estades fora: no.

2. Biel Jaume i Trobat: natural de la població, 86 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Maó i a Palma de Mallorca.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader