72. Maó

Dades administratives:

Partit judicial: Maó.

Província: Balears (illa de Menorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Menorca.

Patró: Mare de Déu de Gràcia (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Maó; maonesos.

Nom del parlar: maonès, rallar en pla.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, València).

Matrimonis: no.

Mercat: sí.

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Maó.

Proveïment de mobles: Maó.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12, 14, 17 i 19 de juliol de 1973).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. López (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Avel·lí Melcion i Guasch: natural de la població, 57 anys, pescador, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare d’Eivissa.

Estades fora: sí, a Cala Rajada (5 anys); servei militar: sí.

2. Miquel Olives i Pons: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare de Sant Lluís (Menorca), mare natural de la població, cònjuge des Castell (Menorca).

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Anna Olives i Orfila: natural de la població, 69 anys, pagesa, instrucció primària.

Pare d’Alaior (Menorca), mare natural de la població.

Estades fora: no.

4. Llum Gonzàlez i Coll: natural de la població, 54 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 6 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Guadalajara.

Estades fora: sí, a Tarragona (7 anys) i a França (2 anys).

5. Francesc Olives i Orfila: natural de la població, 75 anys, pagès.

Pare d’Alaior (Menorca), mare natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

 

Observacions:

Els informadors 1, 3 i 4 realitzen [ε] la vocal tònica e procedent de e llarga i de i breu llatines (en mots com, per ex., ceba, pres, etc.); els informadors 2 i 5 la pronuncien [ə] de manera sistemàtica. En la nostra transcripció fem constar només la primera solució, que és pràcticament general a la ciutat.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader