45. Moià

Dades administratives:

Partit judicial: Manresa.

Comarca: el Bages (inf.: Alt Moianès).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: Sant Sebastià (20 de gener) i Mare de Déu de la Misericòrdia (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Moià; moianesos.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí.

Immigració: sí (de diversos llocs i també estiuejants).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els diumenges).

Fires: sí (20 de gener per Sant Sebastià, 25 de març, 10 d’agost per Sant Llorenç i 15 de maig per Sant Isidre); Vic, Solsona, Organyà, Salàs, Cardedeu.

Proveïment d’aliments: Vic, la Garriga, Manresa.

Proveïment de mobles: Vic, la Garriga, Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30 de juny i 1-3 de juliol de 1975).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Ramon Queralt i Oller: natural de la població, 82 anys, teixidor, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare d’una població veïna (el Bages), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Sant Julià de Vilatorta (3 anys) i a Tremp (3 anys).

2. Joaquim Vinyes i Canet: natural de la població, 74 anys, pagès, bover i bosquetà, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Seva (Osona).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Roser Guiteras i López, any 1991; informador: Bartomeu Ubasart i Serra, 80 anys.

2. Els informadors comenten que quan van fora els solen preguntar si són de Girona.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader