4. Mosset

Dades administratives:

Cantó: Prada.

Comarca: el Conflent.

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patrons: Sant Joan (24 de juny) i Sant Julià (7 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Mosset; mossetaires.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (París).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Prada (el primer dimarts de cada mes).

Fires: sí (el primer diumenge d’octubre); Conòsols (Aude), Vilafranca de Conflent, Prada.

Proveïment d’aliments: Prada, Perpinyà.

Proveïment de mobles: Prada, Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (4-5 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Martí Monceu: natural de la població, 75 anys, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Joan Bruzy: natural de la població, 63 anys, propietari rural, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Alemanya durant la Guerra Mundial (mig any); servei militar: sí.

3. Margarida Sardà: natural de la població, 71 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader