181. Muro del Comtat

Dades administratives:

Partit judicial: Alcoi.

Comarca: el Comtat (inf.: part de Llevant).

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València (inf.: Alacant).

Patrons: Sant Roc i Mare de Déu dels Desemparats (celebren la festa el 12 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Muro; murers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ França.

Immigració: sí (Almeria, Ciudad Real, Còrdova).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els divendres).

Fires: no; Cocentaina, Xàtiva.

Proveïment d’aliments: Alcoi, Xàtiva.

Proveïment de mobles: Muro del Comtat, Alcoi, Ontinyent.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (8-11 de juliol de 1969).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Vicent Beneito i Viana: natural de la població, 66 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare d’Albaida (la Vall d’Albaida), mare de Cocentaina (el Comtat), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (1 any i mig).

2. Manuel Gonzàlez i Calvo: natural de la població, 43 anys, pagès, guarda rural i algutzir, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Socuéllamos (Ciudad Real).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader