176. Montesa

Dades administratives:

Partit judicial: Xàtiva (inf.: Énguera).

Comarca: la Costera (inf.: Vall de Xàtiva).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Sebastià (20 de gener) i Mare de Déu de Montesa (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Montesa; montesins.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Canals).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Xàtiva.

Fires: no; Xàtiva, Cocentaina, Almansa.

Proveïment d’aliments: Xàtiva.

Proveïment de mobles: Énguera, Canals.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16-18 de juliol de 1969).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Vicenç Perales i Molina: natural de la població, 83 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Sebastià Cerdà i Navarro: natural de la població, 62 anys, guarda rural i pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Alacant.

3. Vicent Garcia i Ballester: natural de la població, 71 anys, pagès i botiguer, instrucció primària.

Pare de l’Olleria (la Vall d’Albaida), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Màlaga (2 anys).

4. Enric Barberà i Terol: natural de la població, 68 anys, pagès i carreter, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader