16. Maçanet de Cabrenys

Dades administratives:

Partit judicial: Figueres.

Comarca: l’Alt Empordà (inf.: Garrotxa).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Martí (11 de novembre) i la festa petita (primer diumenge de juliol), ↓ Sant Sebastià (festa de l’altra església del poble).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Maçanet; maçanetencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, darrerament n’hi ha poca (França).

Immigració: sí (Andalusia, alguns anglesos).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Figueres.

Fires: no; Figueres, Olot (per Sant Lluc).

Proveïment d’aliments: Figueres.

Proveïment de mobles: Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-11 d’agost de 1968).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2157-2416 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2157-2416).

Informador:

1. Bernat Peitiví i Juanola: natural de la població, 84 anys, jornaler, instrucció primària.

Pare i mare de Prats de Molló (el Vallespir), cònjuge de Sant Llorenç de la Muga (l’Alt Empordà).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader