15. Meranges

Dades administratives:

Partit judicial: Puigcerdà.

Comarca: la Baixa Cerdanya (inf.: Cerdanya).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Sant Serni (29 de novembre) i Verge de l’Ajuda.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Meranges; merangins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (castellans, per a netejar boscos).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Puigcerdà (els diumenges).

Fires: no; ↓ Organyà, Salàs, Puigcerdà.

Proveïment d’aliments: Puigcerdà.

Proveïment de mobles: Puigcerdà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-10 de juliol de 1971).

Investigador: C. Lleó (1: 1-2452).

Auxiliar: R. Vila (1).

Enregistrament: sí (parcial: 181-249, 1098-1119, 1247-1293, 1322-1375, 1521-1728, 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: Transcripció i enregistrament fets de manera simultània.

Informadors:

1. Francesc Pons i Tuset: natural de la població, 81 anys, pagès, instrucció primària (fins a 16 anys).

Pare natural de la població, mare i cònjuge de Guils (la Baixa Cerdanya).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Navarra durant la Guerra Civil (3 anys).

2. Valentina Pons i Tuset: natural de la població, 84 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare natural de la població, mare de Guils (la Baixa Cerdanya), cònjuge de Prullans de Cerdanya (la Baixa Cerdanya).

Estades fora: no.

 

Observacions:

La vocal neutra té una lleugera tendència a palatal.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader