141. Mas de Barberans

Dades administratives:

Partit judicial: Amposta (inf.: Tortosa).

Comarca: el Montsià (inf.: Tortosa).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Marc (25 d’abril), ↓ Sant Antoni (17 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Mas de Barberans; masovers.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Tortosa).

Immigració: poca.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no.

Fires: no; ↓ Morella, Cedrilles, Salàs.

Proveïment d’aliments: Tortosa.

Proveïment de mobles: Tortosa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-14 de juliol de 1969).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (2043-2452).

Informadors:

1. Marià Lleixa i Bel: natural de la població, 67 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Antoni Bel i Subirats: natural de la població, 63 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tortosa.

3. Consell Lleixa i Sànchez: natural de la població, 64 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Roquetes (el Baix Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena.

 

Observacions:

Hi ha alternança de les realitzacions labiodental i bilabial de v.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader