130. Massalió

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Climent (23 de novembre) i Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat: Massalió.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona i rodalies de Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (no hi ha dia fix).

Fires: no; Maella, Calaceit.

Proveïment d’aliments: Alcanyís, Casp.

Proveïment de mobles: Alcanyís, Casp.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-11 d’agost de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Ramon Gil i Sanz: natural de la població, 71 anys, pagès, analfabet.

Pare de la Torre del Comte (el Matarranya), mare natural de la població, cònjuge de Barcelona.

Estades fora: no.

2. Alexandre Gisbert i Barberan: natural de la població, 92 anys, ferrer, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Favara (la Terra Alta).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Saragossa (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader