129. Móra la Nova

Dades administratives:

Partit judicial: Falset.

Comarca: la Ribera d’Ebre (inf.: Baix Ebre).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Domingo (4 d’agost), ↓ Mare de Déu de Setembre (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Móra la Nova, los Masos; moranovencs, ↓ masovers.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí; ↓ sí (el dia 2 de cada mes: boví); Lleida, Girona, Tarragona.

Fires: sí (26 i 27 d’octubre: boví, equí); Reus.

Proveïment d’aliments: Reus.

Proveïment de mobles: Reus.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24-28 de juliol de 1969).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1247-1281, 1293-1572 i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (1247-1281, 1293-1572).

Informadors:

1. Francesc Solé i Piñol: natural de la població, 80 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Josep Ortí i Cervelló: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Vinebre (la Ribera d’Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica.

 

Observacions:

A causa de problemes tècnics, l’enregistrament és defectuós.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader