127. Marçà

Dades administratives:

Partit judicial: Falset.

Comarca: el Priorat (inf.: Baix Priorat).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Joan i Santa Magdalena (16 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Marçà; marçanencs.

Nom del parlar: marçanenc.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Tarragona, Reus).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: poc (poblacions veïnes).

Mercat: no.

Fires: no; Móra la Nova.

Proveïment d’aliments: Móra la Nova, Falset.

Proveïment de mobles: Móra la Nova, Falset.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-5 d’agost de 1970).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Pallejà i Barceló: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Josep Maria Benages i Espluga: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader