123. Margalef de Montsant

Dades administratives:

Partit judicial: Falset.

Comarca: el Priorat.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Miquel (29 de setembre) i Sant Salvador (6 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Margalef; margalefans, margaletans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Reus, Barcelona, Tarragona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí, des de sempre.

Mercat: no; Cornudella.

Fires: no; Prades, Organyà, Salàs.

Proveïment d’aliments: Reus, Lleida.

Proveïment de mobles: Reus, Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24-27 de juliol de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Victorí Perelló i Perelló: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena i a l’Àfrica.

2. Eugeni Vilà i Domingo: natural de la població, 62 anys, pastor, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (1 any).

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Roger Vilà, any 1990; informadors: Artur Vilà i Vilà, 87 anys, i Carme Franch i Miró, 77 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader