122. Mequinensa

Dades administratives:

Partit judicial: Casp.

Comarca: el Baix Cinca.

Província: Saragossa.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa, ↓ Lleida.

Patró: Santa Agatòclia (17 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Mequinensa; mequinensans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, Galícia, estrangers).

Matrimonis: no.

Mercat: no.

Fires: no; Fraga.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-23 d’agost de 1972).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2416 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2416).

Informadors:

1. Santiago Nicolau i Caballé: natural de la població, 86 anys, fuster, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, durant la Guerra Civil a Saragossa i a Madrid (3 anys).

2. Daniel Rodes i Betrià: natural de la població, 81 anys, pagès i miner, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (10 anys); servei militar: sí, a Barcelona (2 anys).

3. Pere Godia i Sagarra: natural de la població, 59 anys, miner, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Miravet (la Ribera d’Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a la Seu d’Urgell (1 any).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader