85. L’Alguer

Dades administratives:

Partit judicial: l’Alguer.

Comarca: l’Alguer (inf.: la Nurra).

Província: Sàsser.

Estat: Itàlia.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: l’Alguer.

Patró: Sant Miquel (29 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: l’Alguer; algueresos.

Nom del parlar: alguerès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí.

Immigració: sí.

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no.

Proveïment d’aliments: l’Alguer.

Proveïment de mobles: l’Alguer.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (29 de març de 1975); 2 (15-18 de juliol de 1984); 3 (20 de gener de 1989).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-235); J. Corbera (2: 1-2030); J. Veny (3: 2031-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Maria Spirito: natural de la població, 61 anys, mestressa de casa.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Antoni Nughes: natural de la població, 45 anys, sacerdot, instrucció superior.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: sí, a Roma.

3. Àngel Scala: natural de la població, 73 anys, mecànic tractorista.

Cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

4. Francesc Nughes: natural de la població, 80 anys, mestre de cases.

Cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

5. Caterina Scanu: natural de la població, 70 anys, mestressa de casa.

Cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Andreu Bosch amb la col·laboració de Luca Scala, any 1996; informadors: Àngel Scala, 85 anys, Carmela Scala, 62 anys, Sebastià Piras, 62 anys, Antoni Ignàs Chessa, 63 anys, i Dolors Piras, 59 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader