65. La Febró

Dades administratives:

Partit judicial: Reus (inf.: Montblanc).

Comarca: el Baix Camp.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Sant Esteve i Mare de Déu del Roser.

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Febró; de la Febró.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Reus).

Immigració: sí (Castella, Andalusia).

Matrimonis: sí (Reus).

Mercat: no; Valls.

Fires: no; Prades.

Proveïment d’aliments: Reus.

Proveïment de mobles: Reus.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (20-21 d’agost de 1970).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Eugeni Bonet i Martorell: natural de la població, 77 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida.

2. Josep Dolset i Roig: natural de la població, 80 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare de la Mussara (el Baix Camp), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader