43. Llagostera

Dades administratives:

Partit judicial: Girona.

Comarca: el Gironès (inf.: Selva).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patró: Sant Felip Neri.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llagostera; llagosterencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dijous).

Fires: sí (24 d’agost, per Sant Bartomeu: boví, oví, equí, porcí; l’endemà de Pasqua: boví, oví, equí, porcí); Olot, Banyoles, Girona.

Proveïment d’aliments: Girona.

Proveïment de mobles: Girona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24-29 d’agost de 1968).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joaquima Torrent i Boada: natural de la població, 58 anys, pagesa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Joan Artau i Samí: natural de la població, 87 anys, pagès, analfabet.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Vall d’Aro (l’Alt Empordà).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader