40. Llobera de Solsonès

Dades administratives:

Partit judicial: Solsona.

Comarca: el Solsonès.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Solsona.

Patrons: Sant Pere Màrtir (29 d’abril) i Mare de Déu dels Àngels (2 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llobera; de Llobera.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Solsona, Torà).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Manresa, Solsona).

Mercat: no; Solsona (els dimarts i els divendres).

Fires: no; Solsona; ↓ Verdú, Pinós.

Proveïment d’aliments: Solsona.

Proveïment de mobles: Solsona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30 de juny i 1-3 de juliol de 1976).

Investigadors: M. C. Portillo (1: 1-2452); D. Recasens (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Àngela Freixes i Estany: natural de la població, 65 anys, pagesa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Maria Freixes i Estany: natural de la població, 49 anys, pagesa, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. La vocal àtona final de mots com sucre, quatre, sobre, avorrir-se o de les formes verbals de la tercera persona del singular alterna [e] i [ə]; la vocal a àtona final dels adjectius i dels substantius, en general, femenins alterna [ɑ] i [ə].

2. L’informador 1 conserva amb molta vitalitat les reduccions a [ˈɔ] del diftong ua en mots com guatlla, igual, etc.; en les terminacions de l’infinitiu dels verbs pronominals alterna [ˈaɾse] i [ˈas]; té tendència a la palatalització de la nasal en mots com feina.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader