26. Lledó d’Empordà

Dades administratives:

Partit judicial: Figueres.

Comarca: l’Alt Empordà (inf.: “alguns diuen que és Garrotxa”).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Feliu, Sant Llambert (17 de setembre) i Mare de Déu del Carme (segon diumenge de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Lledó; lledonencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Figueres, Barcelona, Girona).

Immigració: sí (Andalusia, Extremadura).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Figueres (els dijous).

Fires: no; Banyoles, Olot, Figueres.

Proveïment d’aliments: Figueres.

Proveïment de mobles: Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-11 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Ayats i Surinyach: natural de la població, 73 anys, constructor de carros, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare i cònjuge de Navata (l’Alt Empordà), mare natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Figueres.

2. Faustí Gironella i Mir: natural de la població, 70 anys, comerciant i pintor, instrucció primària i estudis de Belles Arts.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Ribes de Freser (el Ripollès).

Estades fora: sí, a Barcelona per estudis (4 anys).

3. Llorenç Capellera i Duran: natural de la població, 48 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader