177. La Font de la Figuera

Dades administratives:

Partit judicial: Xàtiva (inf.: Ontinyent).

Comarca: la Costera (inf.: Secà).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Font la Figuera; fontins.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (poblacions veïnes).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimecres i els diumenges); Aiora, Ontinyent, Moixent, Caudet, Port de Sagunt.

Fires: no; Moixent.

Proveïment d’aliments: València, Alacant, Barcelona.

Proveïment de mobles: València, Alacant, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-15 de juliol de 1969).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Telesfor Àngel i Jordà: natural de la població, 74 anys, pagès i vinater, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a València (3 anys).

2. Daniel Jordà i Revert: natural de Moixent (fins a 8 anys), 81 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Camp de Mirra (l’Alcoià), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Castelló de la Plana (1 any), a Melilla (1 any) i a Badajoz (1 any).

3. Llúcia Calabuig i Garcia: natural de la població, 71 anys, sastressa, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader