174. L’Alqueria de la Comtessa

Dades administratives:

Partit judicial: Gandia.

Comarca: la Safor (inf.: Horta de Gandia).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Pere i Sant Pau (29 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alqueria de la Condessa; alqueriers, alquerienses.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (França).

Immigració: sí (Albacete).

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: sí (els dimecres); Gandia.

Fires: no; Xàtiva.

Proveïment d’aliments: Gandia.

Proveïment de mobles: Gandia.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (25-28 de juliol de 1969).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1-235, 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-235, 2043-2452).

Informadors:

1. Vicent Català i Frasquet: natural de la població, 79 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Ramon Gràcia i Femenia: natural de la població, 79 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Sagra (la Marina Alta).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Còrdova.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader