17. Llançà

Dades administratives:

Partit judicial: Figueres.

Comarca: l’Alt Empordà.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener: festa d’hivern) i el quart divendres d’agost (festa d’estiu).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llançà; llançanencs, portencs.

Nom del parlar: empordanès.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Extremadura).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dimecres); Figueres, Castelló d’Empúries.

Fires: no; Olot.

Proveïment d’aliments: Figueres.

Proveïment de mobles: Figueres.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (5-8 d’agost de 1968).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: M. Pons (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1-818, 1538-1782, 2157-2452 i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-235), N. Domènech (236-818, 1538-1782, 2157-2452).

Informadors:

1. Joan Barneda i Ballesta: natural de la població, 77 anys, fuster, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Agullana (1 any); servei militar: sí, a Castelló de la Plana i a València

2. Miquel Simon i Font: natural de Vilamaniscle (fins a 16 anys), 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare de Vilamaniscle (l’Alt Empordà), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (1 any i mig).

3. Pere Negre i Garriga: natural de la població, 46 anys, pescador, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Pontevedra.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader