168. L’Alcúdia de Carlet

Dades administratives:

Partit judicial: Carlet.

Comarca: la Ribera Alta.

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Andreu (30 de novembre) i Mare de Déu de Loreto (8 de setembre: festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Alcúdia; alcudians.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Ciudad Real, Jaén, la Manxa).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes, Castelló de la Plana).

Mercat: sí (cada dia i els divendres hi ha mercat extraordinari).

Fires: no; Xàtiva.

Proveïment d’aliments: València, Alzira.

Proveïment de mobles: València, Alzira.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (14-15 de juliol de 1974 i 15-16 d’agost de 1975).

Investigador: E. Amat (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Andrea Lloris i Barberà: natural de la població, 82 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Guadassuar (la Ribera Alta).

Estades fora: no.

2. Salvador Villanova i Palop: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena i Extremadura durant la Guerra Civil.

 

Observacions:

La consonant b intervocàlica presenta alternança de les solucions oclusiva i aproximant, amb predomini de la solució aproximant.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader