157. La Llosa de la Plana

Dades administratives:

Partit judicial: Nules (inf.: Castelló de la Plana).

Comarca: la Plana Baixa (inf.: la Plana de Castelló).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb.

Patró: Sant Felip Neri (primer diumenge d’octubre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Llosa; llosers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ Catalunya, França.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no, però hi ha venda ambulant.

Fires: no; ↓ Cedrilles.

Proveïment d’aliments: València, Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: la Vall d’Uixó.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-4 d’agost de 1967).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-2452); M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: J. Rafel (1-235), L. Pons (1-235), N. Domènech (236-2452).

Informador:

1. Manuel Valls i Rubert: natural de la població, 59 anys, vaquer, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, al Port de Sagunt (20 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader