138. La Ginebrosa

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost) i Santa Maria Magdalena (22 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Ginebrosa; ginebrosans.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Saragossa).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no.

Fires: no; Aiguaviva.

Proveïment d’aliments: el Mas de les Mates, Alcanyís.

Proveïment de mobles: el Mas de les Mates, Alcanyís.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (13-15 de juliol de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Rafel Rebullida i Fort: natural de la població, 63 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare de Pena-roja (el Matarranya).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Jaca i al Marroc.

2. Pere Mir i Soro: natural de la població, 71 anys, pagès i pastor, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (1 any) i a Catalunya (1 any); servei militar: sí, a Saragossa (2 mesos).

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informadors: Manuel Llobet i Marqués, 77 anys, i Fabià Antolín i Coma, 84 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader