133. L’Ametlla de Mar

Dades administratives:

Partit judicial: Tortosa.

Comarca: el Baix Ebre (inf.: Tortosa).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Mare de Déu de la Candelera (2 de febrer) i Sant Pere (29 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Cala, Ametlla de Mar; caleros.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: poca (Costa Brava).

Immigració: poca (Múrcia, Cartagena).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Reus.

Fires: no; Amposta, Tortosa, Perelló, Rasquera.

Proveïment d’aliments: Tortosa, Reus, Tarragona.

Proveïment de mobles: Tortosa, Reus, Tarragona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-6 de juliol de 1969).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: À. Massip (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Labòria i Bladé: natural de la població, 59 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare natural de la població, mare i cònjuge de Rasquera (la Ribera d’Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Cartagena i a Barcelona.

2. Frederic Llambrich i Figueres: natural de la població, 78 anys, pastor, analfabet.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge del Perelló (el Baix Ebre).

Estades fora: no.

3. Manuel Balfegó i Farnos: natural de la població, 70 anys, patró de pesca, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a la mar; servei militar: sí, a Ceuta.

4. Josep Samarra i Espuny: natural de la població, 68 anys, comerciant, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Salou (el Tarragonès).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Vitòria.

 

Observacions:

La vocal a àtona final es realitza com a vocal anterior d’obertura mitjana (entre [e] i [ε]), com a vocal neutra lleugerament avançada i, més ocasionalment, com a [a].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader