132. La Codonyera

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Valeri (29 de gener) i Sant Cosme (27 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Codonyera, Codonyera; codonyerans.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Saragossa); ↓ Buenos Aires.

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Alcanyís.

Fires: no; Aiguaviva, Ràfels, Vall-de-roures, Mont-roig.

Proveïment d’aliments: Alcanyís.

Proveïment de mobles: Alcanyís.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (17-21 de juliol de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informador:

1. Fèlix Sanz i Celma: natural de la població, 75 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Barcelona (13 anys).

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informadors: Antoni Anglés i Bonfil, 70 anys, i Pasquala Mir i Sancho, 69 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader