12. Llívia

Dades administratives:

Partit judicial: Puigcerdà.

Comarca: la Baixa Cerdanya (inf.: Cerdanya).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Guillem (tercer diumenge de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llívia; de Llívia

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, poca (Barcelona).

Immigració: sí (Castella, Galícia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Puigcerdà.

Fires: no; Puigcerdà (21 de novembre).

Proveïment d’aliments: Puigcerdà.

Proveïment de mobles: Puigcerdà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-24 de juliol de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-908), J. Rafel (1-235), M. Adam (908-948, 1025-2452), J. Veny (949-1024), T. Sánchez (1976-2452).

Informador:

1. Francesc Martí i Meya: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Baltarga (la Baixa Cerdanya), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (2 mesos).

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per M. Rosa Aponte i Gosa, any 1996; informador: Isidre Imbern i Cosp, 68 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader